Korupcijos prevencija

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programa 2023-2025 metams

I. Korupcijos prevencijos programa 

- 2023-2025 m. korupcijos prevencijos priemonių planas

- 2024-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

II. Vadovo kreipimasis

III. Įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus

IV. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos

2023 m. I pusmečio ataskaita

2023 m. II pusmečio ataskaita

2024 m. darbuotojų anoniminės apklausos apie korupcijos paplitimą įstaigoje atsakymų analizė

2024 m. pacientų anoniminės apklausos apie korupciją atsakymų analizė

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada

Personalo ir administravimo korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo ir vertinimo ataskaita

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, elgesio taisyklės

Dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Lietuvos medicinos norma MN14:2005 Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Paramos panaudojimo ataskaitos forma

Informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio atvejus

V. Pareigybių sąrašas, dėl kurių priimant į darbą, kreipiamasi į STT 

 
Duodamas kyšį, darai nusikaltimą!

Pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, susijusia su Tauragės PSPC veikla, apie darbuotojų galimus pažeidimus anonimiškai gali pranešti:

- kreipiantis asmeniškai į darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevencijos vykdymą įstaigoje Editą Masteikienę (6 kabinetas)

- Įstaigos pasitikėjimo telefonu (8 446) 62 250, elektroniniu paštu -  poliklinika@tauragespspc.lt;

- Specialiųjų tyrimų "Karštąją linija"  visą parą - (8 526) 63 333 - specialiųjų tyrimų tarnybai; el. p.  pranesk@stt.lt.

- Sveikatos apsaugos ministerijos nemokama antikorupcine linija - (8 800) 66 004, el. p. korupcija@sam.lt.


Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) socialinė  antikorupcinė reklama

Informacija atnaujinta: 2024-06-12