Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
teikiančių ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos
kokybės ir efektyvumo vertinimo
rodiklių sąrašo
2 priedas

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketa

Gerb. Paciente (Paciento atstove),

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gydymo įstaigą.
Mes nuolat siekiame gerinti teikiamų paslaugų kokybę, teikti pacientų lūkesčius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, todėl Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Maloniai prašytume užpildyti šią anketą. Anketa anoniminė, Jūsų atsakymai bus analizuojami tik apibendrindos statistikos tikslu, todėl neturės jokios įtakos Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) tolesniems santykiams su mūsų gydymo įstaigos personalu.

Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) amžius (pilnais metais):

Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) lytis:

Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) socialinė padėtis:

1. Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos registratūros darbą?

2. Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos slaugytojų darbą?

3. Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos gydytojų darbą?

4. Įvertinkite, ar suteikta informacija apie Jūsų ligą ir tolesnį gydymą buvo aiški, ar jos suteikta pakankamai?

5. Ar rekomenduotumėte savo draugams ir pažįstamiems pasirinkti mūsų gydymo įstaigą?

6. Prašome savo bendrą pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe įvertinti balais nuo 1 iki 10:

7. Ar Jums teko VšĮ Tauragės rajono PSPC neoficialiai mokėti („duoti kyšį“):

Šeimos gydytojui?

Vaikų ligų gydytojui?

Chirurgui?

Ginekologui?

Odontologui?

Psichiatrui?

Kitais atvejais?

8. Ar VšĮ Tauragės rajono PSPC medicinos personalas buvo užsiminęs (leido suprasti), kad reikėtų neoficialiai susimokėti („duoti kyšį“)?

Siųsti anketą