Veiklos tikslai

Įstaigos tikslai:

1. Teikti pacientams pakankamą ir išsamią informaciją apie įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Suteikti galimybę pasirinkti šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytoją ar kitą pirminės sveikatos priežiūros specialistą.

3. Šalinti visas kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

4. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas (diagnostikos, gydymo, slaugos ir kt.) savo kompetencijos ir galimybių ribose, o esant medicininėms indikacijoms ir neaiškiais atvejais, siųsti pacientus konsultuotis, hospitalizuoti, tirti ir kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

5. Informuoti pacientą apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo galimybes bei riziką, laukiamus rezultatus.

6. Analizuoti galimybę įdiegti naujausias sveikatos priežiūros technologijas, racionaliai naudojant turimus šaltinius.

7. Apibendrinti ir analizuoti pacientų pasiūlymus, prašymus, skundus dėl sveikatos priežiūros.

8. Orientuoti sveikatos priežiūrą į paciento poreikius ir lūkesčius.

9. Nuolat kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą.

10. Užtikrinti darbuotojų ir pacientų bendravimą ir bendradarbiavimą lygiaverte partneryste ir abipuse pagarba pagrįstais principais.

Registracija vakcinai nuo Covid19

Registruokitės