Įsteigtas skubios medicinos pagalbos kabinetas

              VšĮ Tauragės rajono PSPC įsteigė skubios medicinos pagalbos kabinetą, kuriame nuo 2018 m. lapkričio 2 d. dirba šeimos gydytojas Ignas Sinkevičius. Gydytojas teiks būtinąją medicinos pagalbą vaikams nuo 8 metų amžiaus ir suaugusiems pacientams pagal Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 (LR SAM ministro 2018-005-23 įsakymo Nr. V-598 redakcija) šeimos gydytojo medicinos normos apimtyje. Taip pat bus teikiamos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskiriamos būtinajai medicinos pagalbai, pvz. paciento šeimos gydytojo nedarbo metu (atostogų, ligos ar kt. atvejais). Tačiau pacientui bus palikta teisė rinktis, nes galbūt jis norės kreiptis į savo šeimos gydytoją. Siekiant sumažinti laukimo eiles, ilgėja šeimos gydytojų darbo laikas skirtas pacientų priėmimui kabinete, o gydytojai odontologai daugiau išduos pirminių talonų. 

               Primename, kad pacientai gali būti perrašomi pas kitą gydytoją direktoriaus įsakymu tik šeimos gydytojui nutraukus darbo santykius arba kai pacientas pasirenka mūsų gydymo įstaigą, tačiau nepasirenka šeimos ar vaikų ligų gydytojo.‹ Atgal