Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

Nuotolinės sveikatos priežiūros (toliau - NSP) paslauga - ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos paslauga pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.

NSP paslaugos paskirtis - tęsti pacientui tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) skyrimą pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.

Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, turi paskambinti telefonu (8 446) 62 261 į registratūrą.

Teikdamas NSP paslaugą, šeimos gydytojas ar jo komandos narys gali:

- tęsti pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, išrašant receptą pagal galiojančius teisės aktus;

- komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą, kai paciento būklė stabili;

- skirti pakartotinius laboratorinius tyrimus;

-  skirti pacientui laboratorinius tyrimus prieš planines operacijas;

- išduoti nedarbingumo pažymėjimą teisės aktų numatytais atvejais.‹ Atgal