Chirurgijos skyrius

Chirurgijos skyrius,  tel. (8 446) 62 270

Kab.Nr.

Vardas, pavardė

I

II

III

IV

V

109

V.Straukas

10-16

9-13

9-13

9-13  

9-13

 

Gydytojas chirurgas Vaclovas Straukas dirba VšĮ Varnių PSPC.