Duomenų subjektų prašymų formos

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos:

1. Prašymas ištaisyti asmens duomenis.

2. Prašymas ištrinti asmens duomenis

3. Prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

Registracija vakcinai nuo Covid19

Registruokitės