Kompensuojamų vaistų paso išdavimas

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami ir keičiami registratūroje kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais  - nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

- Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

- KVP apdraustojo vardu gali pasiimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

- Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 eurą).

- Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3 eurus).