Gyventojų prisirašymo tvarka

Gyventojų prisirašymo prie įstaigos ir prie gydytojo tvarka

1. Pacientas  turi teisę pasirinkti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatyta tvarka pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją.

2. Prisirašymas prie įstaigos vykdomas pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2001-11-09 įsakymą Nr. 583 ,,Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos".

3. Pacientas registratūroje pateikia asmens tapatybę liudijantį dokumentą, med.registratorė patikrina asmens draustumą.

4. Pacientas užpildo ir pasirašo Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje (forma Nr.025-025-1/a), nurodydamas konkretų gydytoją (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų).

5. Vaikų iki 18 metų prašymus pasirašo vienas iš tėvų (globėjas).

6. Jeigu pacientas neraštingas - jo prašymą parašais tvirtina du įstaigos darbuotojai.

7. Pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą poliklinikos gydytoją, pildo  Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją (forma Nr. 025-025-02/a).

Paslaugos pacientui gali būti pradėtos teikti tą pačią prisirašymo dieną.

pacientui pasirinkus kitą pirminę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo asmens sveikatos istorija (forma Nr.025/a) ar vaiko sveikatos raidos istorija  (forma Nr. 025-112/a) perduodama paciento pasirinktai įstaigai (siunčiant registruotu paštu arba per įgaliotą asmenį), šiai pateikus Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo) (forma Nr. 025-025-3a).