Pirkimo planas 2018 metų

VšĮ TAURAGĖS RAJONO PSPC 2018 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

2018 metų pirkimų plano papildymas

Eil.Nr Pirkimo objekto pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Numatomas pirkimo būdas / už pirkimo organizavimą atsakingas asmuo Numatoma pirkimo pradžia Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) mėnesiais Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 - 24 straipsnio nuostatas Ar pirkimas  bus atliekamas centralizuotai, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos katalogu Ar pirkimui bus taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis
60 Oro kondicionierius 42512200-0 1 vnt. 1000 Apklausa žodžiu / E. Noreika birželis - liepa 1        
61 Kompensuojamųjų medicinos preparatų ir pagalbos priemonių kainynai 22110000-4 60 vnt. 720 Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė liepa 1        
18 keičiama GMP automobilis 34100000-8 1 vnt. 57851,24 Skelbiama apklausa / Viešųjų pirkimų komisija gruodis 6       taip
22 keičiama Baldai 39100000-3 Psichikos dienos stacionaro, GMP, Psichikos sveikatos centro ir Terapinio skyriaus baldai 8000 Neskelbiama apklausa / E. Noreika vasaris - gruodis 3       taip
62 Konsultacinės paslaugos paraiškos koregavimui dėl saulės fotovoltinės elektrinės savo poreikiams įrengimo pagal 2018 m. APVA finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“   1 vnt.

400,00

 

Neskelbiama apklausa / E. Noreika Liepa 2        
63 Saulės fotovoltinės elektrinės įranga ir darbai 45261215-4 1 vnt. 44 000 Skelbiama apklausa / E. Noreika Rugsėjis 4        
64 Draudimas (transporto priemonių)

66514110-0

66516100-1

1 vnt. 650,00 Skelbiama apklausa / J.Kleinienė Liepa / Rugpjūtis 7       Taip
46 eilutė keičiama Liftų techninė priežiūra, remonto darbai 50750000-7; 452259000-7

Liftų adresas Jūros g. 5 ir Donelaičio g. 21 techninė priežiūra.

Darbai - 36 val. 

6033,06 Neskelbiama apklausa / E. Noreika rugpjūtis 36       Taip
65 Automobilio kėbulo remontas 50112110-7 1 vnt.  1074,38 Neskelbiama apklausa / E. Noreika rugpjūtis 1        
66 Ryšio įrangos montavimo darbai 51330000-4 1 vnt. 413,22 Neskelbiama apklausa / E. Noreika rugsėjis 1        
67 Mobilus telefonas su dėkliuku 32550000-3 1 vnt. 702,48 Neskelbiama apklausa /J. Kleinienė rugsėjis 1        
68 Automobilio techninis aptarnavimas 50112200-5 1 vnt. 2000,00 Neskelbiama apklausa /E. Noreika rugsėjis 24        
69 Elektrodai defibriliatoriams, baterijos defibriliatoriams 31711140-6, 31440000-2 50 vnt. 2582 Neskelbiama apklausa / E. Kaulius rugsėjis 1        
70 Rekuperatorių filtrai 42514310-8 20 vnt. 371,90 Neskelbiama apklausa / E. Noreika spalis 1        
71 Priestato statyba 45000000 1 vnt. 76033,06 Supaprastintas pirkimas / VP komisija spalis 4       Taip
72 Remonto drabai 45300000-0 1 vnt. 8016,53 Neskelbiama apklausa / E. Noreika spalis 3       Taip
73 Interneto paslauga 72400000-4 1 vnt. 700,00 Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė spalis 24        
74 Dezinfektantai 33631600-8 pagal poreikį 1652,89 Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė spalis 12        
75 Skalbimo paslauga 98310000-9 pagal poreikį 826,45 Neskelbiama apklausa / E. Noreika spalis 36        
76 Pašto paslaugos 64110000-0 pagal poreikį 2999,00 Neskelbiama apklausa / E. Noreika lapkritis 24        
77 Odontologiniai prietaisai

33192400-6

33126000-9

33111500-6

Odontologo darbo vietos įranga 3 vnt.

vakuumo siurblys ir kompresorius 2 vnt.

Panoraminis rentgeno aparatas 1 vnt.

73754,26 Supaprastintas / VP komisija spalis 2       Taip
78 EKG simuliatorius 31682210-5 1 vnt. 1400,00 Neskelbiama apklausa / E. Kaulius lapkritis 2        
79 Elektros energija 09310000-5 300 000kWh 19834.71 Skelbiama apklausa / E. Noreika 24     Taip    
80 Avalynė 18815000-5 40 porų 2300,00 Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė 1          
81 Darbo rūbai 18100000-0 36 komplektai 9990,00 Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė 2         Taip
82 Alkotesteris 37410000-2 1 vnt. 1700,00 Neskelbiama apklausa / E. Kaulius 1          
49 eilutė E. sveikatos programinės įrangos palaikymas 72261000-2 Įstaigos medicininės programinės įrangos palaikymas 8000,00 Skelbiama apklausa / J. Kleinienė 1         Taip
83 Prieigos prie teisės aktų duomenų bazės paslauga 48221000-3 3 prieigos 462,00 Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė 12