2017 metai

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro priskaičiuotas nustatytasis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2016 m.  vidutinis DU (eurais) 2016 m. vidutinis darbuotojų skaičius 2017 m. III-o ketv. vidutinis DU (eurais) 2017 m. III-o ketv. darbuotojų skaičius
1 Gydytojai 1454 32 1551 32
2 Kitas personalas 488 42 527 41
3 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 725 20 739 20
4 Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu 781 4 763 4
5 Vidurinis medicininis slaugos personalas 624 82 658 83

 

Registracija vakcinai nuo Covid19

Registruokitės