Darbo užmokestis

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro priskaičiuotas nustatytasis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2017 m.  vidutinis DU (eurais) 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. I ketv. darbuotojų skaičius
1 Vadovaujantis personalas 1500 2 1350 2
2 Gydytojai 1568 42 1598 31
3 Kitas personalas 545 41 515 41
4 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 789 19 757 19
5 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 777 4 803 4
6 Vidurinis medicinos slaugos personalas 669 82 634 82

Darbo užmokesčio vidurkis už 2018 m. II  ir III ketvirtį

Pareigybės pavadinimas 2018 m. II ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. II ketvirčio darbuotojų skaičius 2018 m. III ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv. vidutinis dU (eurais) 2018 m. IV ketv. darbuotojų skaičius 2018 m. vidutinis DU (eurais) 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius
Vadovaujantys 1443 3 1503 3 1564 3 1503 3
Administracija 1025 12 1087 12 1147 12 1086 12
Gydytojai 1827 30 2056 29 2251 29 2045 29
Slaugytojai 725 78 782 77 817 76 775 77
Kitas personalas (teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas) 550 16 554 16 628 16 577 16
Kitas personalas 522 34 570 34 638 33 576 34

 

Darbo užmokesčio vidurkis už 2019 m. 

Pareigybės pavadinimas 2019 m. I ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. I ketvirčio darbuotojų skaičius 2019 m. II ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. II ketv. darbuotojų skaičius 2019 m. III ketv. vidutinis dU (eurais) 2019 m. III ketv. darbuotojų skaičius
Vadovaujantys 1730 3 1881 3 2004 3
Administracija 1541 12 1625 12 1652 12
Gydytojai 2555 29 2564 29 2656 29
Slaugytojai 999 76 1135 73 1084 75
Kitas personalas (teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas) 771 16 880 15 953 15
Kitas personalas 764 34 906 32 903 34

 

Registruokitės