Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio vidurkis už 2019 m. IV ketvirtį

Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
1 Direktorius 1 2684
2 Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** 1 neskelbiama
3 Teisininkas 1 663
4 Vyriausiasis buhalteris 1 2124
5 Buhalteris 2 1589
6 Vyriausias slaugos administratorius*** 1 neskelbiama
7 Personalo administratorius*** 1 neskelbiama
8 Sekretorius*** 1 neskelbiama
9 Pirkimų administratorius*** 1 neskelbiama
10 Vidaus auditorius*** 1 neskelbiama
11 Inžinierius programuotojas*** 1 neskelbiama
12 Duomenų apsaugos pareigūnas*** 1 neskelbiama
13 PAASP gydytojas* 20 3100
14 Gydytojas odontologas 7 1739
15 Burnos higienistas 1 1705
16 Gydytojo odontologo padėjėjas 5 1346
17 BP slaugytojas** 67 1222
18 Akušeris 2 817
19 Medicinos psichologas 3 1261
20 Kineziterapeutas 2 820
21 Psichoterapeutas 2 548
22 Slaugos administratorius*** 1 neskelbiama
23 Logoterapeutas*** 1 neskelbiama
24 Socialinis darbuotojas 3 1104
25 Vyriausias medicinos registratorius*** 1 neskelbiama
26 Medicinos registratorius 4 923
27 Ūkio administratorius*** 1 neskelbiama
28 Medicinos įrangos inžinierius*** 1 neskelbiama
29 Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** 1 neskelbiama
30 Priešgaisrinės saugos specialistas*** 1 neskelbiama
31 Archyvo tvarkytojas*** 1 neskelbiama
32 Kasininkas - sandėlininkas*** 1 neskelbiama
33 Rūbininkas*** 1 neskelbiama
34 Vairuotojas 19 1280
35 Valytojas, valytojas-kiemsargis 10 544
36 Pagalbinis darbininkas 2 749

* Pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas.

** Bendrosios praktikos slaugytojas

***Neskelbiama, vadovaujantis 2000 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu.

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis už 2019 m. 

Pareigybės pavadinimas 2019 m. I ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. I ketvirčio darbuotojų skaičius 2019 m. II ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. II ketv. darbuotojų skaičius 2019 m. III ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. IV ketv. darbuotojų skaičius
Direktorius 1770 1 2039 1 1920 1 2684 1
Valdymo darbuotojai 1761 2 1843 2 2046 2 2658 2
Administracija 1541 12 1625 12 1652 12 1707 12
Gydytojai 2555 29 2564 29 2656 29 2839 29
Slaugytojai 999 76 1135 73 1084 75 1231 75
Kitas personalas (teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas) 771 16 880 15 953 15 1062 15
Kitas personalas 764 34 906 32 903 34 972 34

 

Darbo užmokesčio vidurkis už 2018 m. II  ir III ketvirtį

Pareigybės pavadinimas 2018 m. II ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. II ketvirčio darbuotojų skaičius 2018 m. III ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv. vidutinis dU (eurais) 2018 m. IV ketv. darbuotojų skaičius 2018 m. vidutinis DU (eurais) 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius
Vadovaujantys 1443 3 1503 3 1564 3 1503 3
Administracija 1025 12 1087 12 1147 12 1086 12
Gydytojai 1827 30 2056 29 2251 29 2045 29
Slaugytojai 725 78 782 77 817 76 775 77
Kitas personalas (teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas) 550 16 554 16 628 16 577 16
Kitas personalas 522 34 570 34 638 33 576 34


 

Registruokitės