Darbo užmokestis

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro priskaičiuotas nustatytasis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2017 m.  vidutinis DU (eurais) 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. I ketv. darbuotojų skaičius
1 Vadovaujantis personalas 1500 2 1350 2
2 Gydytojai 1568 42 1598 31
3 Kitas personalas 545 41 515 41
4 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 789 19 757 19
5 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 777 4 803 4
6 Vidurinis medicinos slaugos personalas 669 82 634 82

Darbo užmokesčio vidurkis už 2018 m. II  ir III ketvirtį

Pareigybės pavadinimas 2018 m. II ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. II ketvirčio darbuotojų skaičius 2018 m. III ketv. vidutinis DU (eurais) 2018 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv. vidutinis dU (eurais) 2018 m. IV ketv. darbuotojų skaičius
Vadovaujantys 1443 3 1503 3 1564 3
Administracija 1025 12 1087 12 1147 12
Gydytojai 1827 30 2056 29 2251 29
Slaugytojai 725 78 782 77 817 76
Kitas personalas (teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas) 550 16 554 16 628 16
Kitas personalas 522 34 570 34 638 33

Registruokitės

  • Internetu
  • (8 446) 62 261
  • Registratūroje
  • Psichikos centro registracija telefono numeris (8 446) 62 269

    Greitosios pagalbos telefono numeris: 112

  • Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė