Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. 

  Pareigybė 2022 m. I ketv. darbuotojų skaičius 2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. II ketv. darbuotojų skaičius 2022 m. II ketv. mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2022 m. III ketv. mėnesinis darbo užmokestis 2022m. IV ketv. darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketv. mėnesinis darbo užmokestis
1 Direktorius 1 5866            
2 Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** 1 neskelbiama            
3 Teisininkas 1 633            
4 Vyriausiasis buhalteris 1 2293            
5 Buhalteris 2 1838            
6 Vyriausias slaugos administratorius*** 1 neskelbiama            
7 Personalo administratorius*** 1 neskelbiama            
8 Sekretorius*** 1 neskelbiama            
9 Pirkimų administratorius*** 1 neskelbiama            
10 Vidaus auditorius*** 1 neskelbiama            
11 Inžinierius programuotojas*** 1 neskelbiama            
12 Duomenų apsaugos pareigūnas*** 1 neskelbiama            
13 PAASP gydytojas* 20 4183            
14 Gydytojas odontologas 8 1617            
15 Burnos higienistas 1 1613            
16 Gydytojo odontologo padėjėjas 5 1280            
17 BP slaugytojas** 66 1903            
18 Akušeris 2 877            
19 Medicinos psichologas 5 1291            
20 Kineziterapeutas 2 1881            
21 Psichoterapeutas 2 524            
22 Slaugos administratorius*** 1 neskelbiama            
23 Logoterapeutas*** 1 neskelbiama            
24 Socialinis darbuotojas 3 1303            
25 Vyriausias medicinos registratorius*** 1 neskelbiama            
26 Medicinos registratorius 4 926            
27 Ūkio administratorius*** 1 neskelbiama            
28 Medicinos įrangos inžinierius*** 1 neskelbiama            
29 Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** 1 neskelbiama            
30 Priešgaisrinės saugos specialistas*** 1 neskelbiama            
31 Archyvo tvarkytojas*** 1 neskelbiama            
32 Kasininkas - sandėlininkas*** 1 neskelbiama            
33 Rūbininkas*** 1 neskelbiama            
34 Vairuotojas 20 2329            
35 Valytojas, valytojas-kiemsargis 9 608            
36 Pagalbinis darbininkas 2 842            

 

Darbo užmokesčio vidurkis 2021 m. 

Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis darbo užmokestis 2020 m. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketv. Darbuotojų skaičius 2021 m. II ketv. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketv. Darbuotojų skaičius 2021 m. III ketv. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketv. Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketv. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketv. 2021 m. darbuotojų skaičius 2021 m. vidutinis metinis darbo užmokestis
1 Direktorius 1 3789 5468 1 5503 1 5509 1 5442 1 5480
2 Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
3 Teisininkas 1 533 545 1 545 1 563 1 599 1 563
4 Vyriausiasis buhalteris 1 2090 2182 1 2436 1 3017 1 1948 1 2396
5 Buhalteris 2 1409 1450 2 1602 1 neskelbiama 2 1774 2 1507
6 Vyriausias slaugos administratorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
7 Personalo administratorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
8 Sekretorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
9 Pirkimų administratorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
10 Vidaus auditorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 nreskelbiama 1 neskelbiama
11 Inžinierius programuotojas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
12 Duomenų apsaugos pareigūnas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
13 PAASP gydytojas* 20 3586 3578 18 3788 18 3935 19 4152 20 3683
14 Gydytojas odontologas 7 1413 1579 7 1434 8 1475 8 1549 8 1509
15 Burnos higienistas 1 1698 1240 1 1528 1 1681 1 1610 1 1515
16 Gydytojo odontologo padėjėjas 5 1391 1036 5 1010 5 1252 5 1229 5 1132
17 BP slaugytojas** 66 1394 1628 65 1764 67 1789 66 1904 66 1771
18 Akušeris 2 749 891 2 939 2 908 2 1107 2 961
19 Medicinos psichologas 4 1203 1104 4 1166 4 1168 4 1242 5 1170
20 Kineziterapeutas 2 496 539 2 538 1 1185 2 1085 2 837
21 Psichoterapeutas 2 408 453 2 438 2 441 2 481 2 453
22 Slaugos administratorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
23 Logoterapeutas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
24 Socialinis darbuotojas 3 1028 1115 3 990 3 1128 3 1101 3 1084
25 Vyriausias medicinos registratorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
26 Medicinos registratorius 4 793 774 4 807 4 889 4 915 4 846
27 Ūkio administratorius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
28 Medicinos įrangos inžinierius*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
29 Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
30 Priešgaisrinės saugos specialistas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
31 Archyvo tvarkytojas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
32 Kasininkas - sandėlininkas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
33 Rūbininkas*** 1 neskelbiama neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
34 Vairuotojas 19 1647 2213 20 2335 20 2389 20 2402 20 2335
35 Valytojas, valytojas-kiemsargis 10 559 559 10 547 9 640 9 568 9 579
36 Pagalbinis darbininkas 2 803 812 2 811 2 808 2 802 2 808

* Pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas.

** Bendrosios praktikos slaugytojas

***Neskelbiama, vadovaujantis 2000 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu.

Darbo užmokestis 2020 m. 

  Pareigybė 2020 m. I ketv. darbuotojų skaičius 2020 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. II ketv. darbuotojų skaičius 2020 m. II ketv. mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2020 m. III ketv. mėnesinis darbo užmokestis 2020m. IV ketv. darbuotojų skaičius 2020 m. IV ketv. mėnesinis darbo užmokestis
1 Direktorius 1 3582 1 3280 1 4234 1 4059
2 Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
3 Teisininkas 1 503 1 533 1 552 1 545
4 Vyriausiasis buhalteris 1 2133 1 1786 1 2181 1 2258
5 Buhalteris 2 1251 2 1399 2 1499 2 1488
6 Vyriausias slaugos administratorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
7 Personalo administratorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
8 Sekretorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
9 Pirkimų administratorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
10 Vidaus auditorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
11 Inžinierius programuotojas*** 1 neskelbiama 1 meskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
12 Duomenų apsaugos pareigūnas*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
13 PAASP gydytojas* 20 3256 20 3246 20 3672 20 3900
14 Gydytojas odontologas 6 1550 6 1344 6 1414 7 1342
15 Burnos higienistas 1 1850 1 0 1 1696 1 1549
16 Gydytojo odontologo padėjėjas 5 1189 5 1006 5 1183 5 1048
17 BP slaugytojas** 65 1183 66 1527 66 1323 66 1530
18 Akušeris 2 642 2 732 2 734 2 886
19 Medicinos psichologas 3 1296 3 1234 3 1266 4 1015
20 Kineziterapeutas 2 474 2 462 2 571 2 478
21 Psichoterapeutas 2 396 2 329 2 455 2 453
22 Slaugos administratorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
23 Logoterapeutas*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
24 Socialinis darbuotojas 3 1027 3 832 3 1162 3 1092
25 Vyriausias medicinos registratorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
26 Medicinos registratorius 4 753 4 833 4 824 4 763
27 Ūkio administratorius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
28 Medicinos įrangos inžinierius*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
29 Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 nekelbiama 1 neskelbiama
30 Priešgaisrinės saugos specialistas*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
31 Archyvo tvarkytojas*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
32 Kasininkas - sandėlininkas*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
33 Rūbininkas*** 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
34 Vairuotojas 19 1224 20 2093 20 1324 20 1948
35 Valytojas, valytojas-kiemsargis 10 409 10 559 10 585 10 684
36 Pagalbinis darbininkas 2 781 2 781 2 834 2 814

 

Darbo užmokesčio vidurkis už 2019 m. 

Pareigybės pavadinimas 2019 m. I ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. I ketvirčio darbuotojų skaičius 2019 m. II ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. II ketv. darbuotojų skaičius 2019 m. III ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketv. vidutinis DU (eurais) 2019 m. IV ketv. darbuotojų skaičius
Direktorius 1770 1 2039 1 1920 1 2684 1
Valdymo darbuotojai 1761 2 1843 2 2046 2 2658 2
Administracija 1541 12 1625 12 1652 12 1707 12
Gydytojai 2555 29 2564 29 2656 29 2839 29
Slaugytojai 999 76 1135 73 1084 75 1231 75
Kitas personalas (teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas) 771 16 880 15 953 15 1062 15
Kitas personalas 764 34 906 32 903 34 972 34 

Registracija vakcinai nuo Covid19

Registruokitės